Foodbag Logo

Cookiebeleid voor de website www.foodbag.be

Bij het aanbieden van haar producten en diensten op de website www.foodbag.be zal Smartmat NV gebruik maken van bepaalde cookies. U vindt hierover meer uitleg in dit Cookiebeleid.

In geval van verdere vragen kan u ons steeds contacteren. Foodbag is een product van Smartmat NV, toegankelijk via de website www.foodbag.be. Smartmat NV is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer (BE0)841.142.626 en met maatschappelijke zetel te Dok Noord 6, 9000 Gent.

Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd, per e-mail naar foodlover@foodbag.be of privacy@foodbag.be of per telefoon naar 0032(0)9.298.05.10.

1. Algemene informatie

1.1 Dit cookiebeleid (hierna: het "cookiebeleid") beschrijft de verschillende soorten cookies en andere mogelijke trackingelementen (zoals scripts, webbeacons, pixeltags, enz.) die we gebruiken op onze website www.foodbag.be (hierna de "website") en de manier waarop u deze cookies kan instellen.

1.2 We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de technologieën die op onze website worden gebruikt. Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen van het privacybeleid van toepassing en vullen deze bepalingen het cookiebeleid aan. Algemeen worden daarbij de volgende gegevens verzameld: IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

2. Wat zijn cookies precies?

2.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser of op de harde schijf van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden.

2.2 ‘First-party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: instellingen die u bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan of een vooraf ingevuld formulier met data dat u de vorige keer hebt ingevuld.

2.3 ‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

2.4 Voor het gebruik van noodzakelijke of essentiële cookies is uw toestemming niet vereist maar wij informeren u daar uiteraard toch over door middel van dit cookiebeleid. Voor niet-noodzakelijke cookies vraagt Smartmat NV echter steeds uw uitdrukkelijke toestemming via de cookiebalk op de website. Daarbij kan u de keuze maken om alle cookies te aanvaarden dan wel om slechts bepaalde categorieën van cookies te aanvaarden.

2.5 De door u gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

3. Hoe kan u het gebruik van cookies op de website weigeren of beheren?

3.1 Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

3.2 Je hebt dus de mogelijkheid om je toestemming met het plaatsen van cookies te allen tijde in te trekken maar je begrijpt dat een dergelijke intrekking geen gevolg heeft voor de rechtmatige verwerking die we tot daarvoor op basis van je toestemming deden.

3.3 Indien u uw cookie-instellingen aanpast, kan dit als gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (correct) kunnen worden weergeven of dat sommige interacties niet normaal werken.

3.4 U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser. In dit geval dient u er wel rekening mee te houden dat hierdoor bepaalde grafsche elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

3.5 Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

Chrome

Firefox

Internet Explorer Edge

Safari (iOS)

Safari (macOS)

4. Bescherming van uw gegevens

4.1 Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen van het privacybeleid van toepassing en vullen deze bepalingen het cookiebeleid aan. Daarin staan ook al jouw rechten tot inzage, wissing, enz. uitgelegd alsook je recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

5. Hebt u nog vragen omtrent het gebruik van cookies?

5.1 Je kan ons altijd contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in dit cookiebeleid opgenomen. Welke cookies worden gebruikt op de website? Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de website met verscheidene doeleinden. Een volledig overzicht van de gebruikte cookies, met indexatie per doeleind, kan je in onderstaande oplijsting terugvinden. Ten allen tijde kan je ervoor kiezen om bepaalde cookie categorieën niet toe te staan. Hiervoor kan je op onze cookie-banner klikken op ‘meer opties’. Vervolgens kan je in de menubalk aan de linkerzijde van het scherm verschillende categorieën van cookies deactiveren.

6. Welke cookies worden gebruikt op de Website?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de Website met verscheidene doeleinden. Een volledig overzicht van de gebruikte cookies, met indexatie per doeleind, kan je in onderstaande oplijsting terugvinden.

Ten allen tijde kan je ervoor kiezen om bepaalde cookie categorieën niet toe te staan. Hiervoor kan je op onze cookie banner klikken op ‘meer opties’. Vervolgens kan je in de menubalk aan de linkerzijde van het scherm verschillende categorieën van cookies deactiveren.


© - Laatst bewerkt tijdens december 2023